Οπάλιος (Opal)

Περιγραφή:  Ο οπάλιος είναι ένα υλικό ασυνήθιστο ως προς τη δομή του. Είναι άμορφο (σαν το γυαλί),  η σύστασή του είναι βασικά διοξείδιο του πυριτίου, SiO2.  Η ιδιαιτερότητα του οπάλιου, έγκειται στο γεγονός, ότι   περιέχει στην μάζα του μία ποσότητα περίπου 10% νερό, To  SiO2 με το νερό σχηματίζουν μικρά  σφαιρίδια τα οποία διατάσσονται στο χώρο, σχηματίζοντας διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Όταν περνάει το φως μέσα από αυτές τις διατάξεις, διαθλάται και διαχέεται κατά τυχαίες διευθύνσεις, με αποτέλεσμα η επιφάνεια του ορυκτού, να εμφανίζει  την σπάνια εναλλαγή των διάφορων χρωμάτων που ιριδίζουν.


Ο Οπάλιος έχει σκληρότητα 6 και ειδικό βάρος 2,2.και έχει την ιδιότητα  να αφυδατώνεται. Το νερό δηλαδή που υπάρχει στην μάζα του, εξατμίζεται. Η εξάτμιση αυτή γίνεται βέβαια  με πολύ αργούς ρυθμούς.

Ενέργεια: Προβολική, Δεκτική

Πλανήτης: Όλοι οι πλανήτες

Στοιχείο: Όλα τα στοιχεία

Θεότητα: Έρως


Δυνάμεις: Ομορφιά, χρήματα, τύχη, δύναμη, ψυχισμός.


Ο Οπάλιος ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένος με την αγάπη και το πάθος, την επιθυμία και τον ερωτισμό. Είναι μια πέτρα που γοητεύει, δυναμώνει τις συναισθηματικές καταστάσεις και απελευθερώνει τις αναστολές. Σε ψυχολογικό επίπεδο, τονώνει το αίσθημα της προσωπικής αξίας και βοηθά στην πρόσβαση και έκφραση του πραγματικού εαυτού μας. Ο Οπάλιος ενδυναμώνει τη θέληση για ζωή. περιέχει τα χρώματα και της ποιότητες κάθε άλλης πέτρας γι’ αυτό και θεωρείται πως κατέχει κάθε είδος ενέργειας. Συνδέεται με την αγάπη, τα χρήματα, τη δύναμη  και την εξωτερίκευση της εσωτερικής ομορφιάς.