Επιλέγεται για ενίσχυση  της υγείας και της δύναμης, της ζωτικότητας και της ακεραιότητας, της σοφίας και της γνώσης, της επαγγελματικής επιτυχίας και της αναγνώρισης. Αντιπροσωπεύει και ελκύει την ευημερία και ως φυλαχτό προστατεύει τον κάτοχο του από τους κινδύνους και τους εφιάλτες. Το Ρουμπίνι φωτίζει τα σκοτεινά σημεία της ζωής του κατόχου του και τον ενθαρρύνει να συνεχίσει με ευαισθησία και σθένος στην κατάκτηση του ονείρου του. Σωματικά μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του κυκλοφορικού, του αναπαραγωγικού και λεμφικού συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους εναλλακτικούς θεραπευτές σε μολυσματικές ασθένειες, της καρδιάς, των επινεφριδίων και των νεφρών καθώς και της σπλήνας. Θεωρείται αφροδισιακός κρύσταλλος μιας και επιτρέπει στον κάτοχο του να βιώσει όλες τις μορφές αγάπης.


Ρουμπίνι (Ruby)

Περιγραφή: Ρουμπίνι ονομάζεται το κορούνδιο που έχει κόκκινο χρώμα. Τα κορούνδια με άλλο χρώμα εκτός του κόκκινου, λέγονται Ζαφείρια. Σε αρχαία κείμενα συναντάμε για το ρουμπίνι την ονομασία “σάπφειρος πορφυρίτης” ή “σάπφειρος πορφυρίζων”. Το κόκκινο χρώμα προκαλείται από προσμίξεις χρωμίου. Υπάρχουν όμως και ρουμπίνια σε ροζ χρώμα, σκούρο κόκκινο και καφέ. Το όνομα του προέρχεται από την λατινική λέξη rubber, που θα πει κόκκινο. Το ρουμπίνι σαν κορούνδιο, έχει χημικό τύπο Al2O3 και σκληρότητα 9. Τα ρουμπίνια συχνά έχουν εγκλείσεις και ατέλειες, τα οποία όμως αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας τους, και διευκολύνουν το δύσκολο έργο της διάκρισης τους από τα συνθετικά. Τα ρουμπίνια ενίοτε κόβονται με κοπή καμπουσόν, ιδίως όταν εμφανίζουν το φαινόμενο του αστερισμού το οποίο αναδεικνύεται σε καμπουσόν πέτρες.  Σήμερα όλα σχεδόν τα ρουμπίνια έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία για την ανάδειξη της ποιότητας τους. Κάποιες από αυτές τις επεξεργασίες θεωρούνται «αποδεκτές», όπως η χρωματική ενίσχυση που γίνεται με θέρμανση της ανεπεξέργαστης πέτρας στους 1800ο C. Η συνήθης επεξεργασία των ρουμπινιών όπως και όλων των ακριβών διάφανων πετρών είναι το ταγιάρισμα με το οποίο αναδεικνύεται το χρώμα και η ποιότητα της πέτρας και προσδίδεται σε αυτήν υπεραξία. Από το 1837 ήδη έχουν κατασκευαστεί συνθετικά ρουμπίνια. Όμως εδώ και χρόνια η ποιότητα των συνθετικών είναι τόσο τέλεια, που μόνον εξειδικευμένα γεμολογικά εργαστήρια μπορούν να τα διακρίνουν. Μεγάλη οπτική ομοιότητα με τα ρουμπίνια, έχουν κάποιες ποιότητες κόκκινου σπινέλιου, κόκκινης τουρμαλίνης (ρουμπελίτη), και πυρωπού γρανάτη.

Το Ρουμπίνι σαν κορούνδιο, έχει Χημικό Τύπο Al2O3  &  Σκληρότητα 9.

Γενέθλιος λίθος του Ιουλίου είναι το Ρουμπίνι. Οι αρχαίοι πολιτισμοί πίστευαν ότι μπορούσε να αποκρούσει το κακό.


Στοιχείο: Φωτιά • Πλανήτης: Άρης

Ζωδιακός  Λίθος του Καρκίνου