Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Ρόδι με μεταλλικό στοιχείο.

Ρόδι με μεταλλικό στοιχείο.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Γούρι Δέντρο της Ζωής.

Επιτραπέζιο Γούρι, Κύκλος της Ζωής.

Επιτραπέζιο Γούρι, Κύκλος της Ζωής.